top

Fonden

Børneringens Fond er en selvejende og almennyttig fond – stiftet i 1998.

Et bredt almennyttigt formål...

I 1998 da elektronikvirksomheden Philips A/S lukkede ned for sine aktiviteter i Danmark
tilbød den Børneringen at købe ejendommen Nyrnberggade 33, København.


I ejendommen var to institutioner beliggende, som var oprettet af Børneringen. På den baggrund blev Børneringens Fond stiftet med et indskud fra Børneringen på 300.000 kr. som grundkapital. Fonden fik et bredt almennyttigt formål, både at støtte børn og unge i selvejende institutioner og at etablere gode fysiske rammer for børn og unge i selvejende institutioner, hvilket kan ske ved at fonden køber, lejer og istandsætter ejendomme, med henblik på at udleje til selvejende intuitioner for børn og unge.

Fonden modtager ansøgninger på nedenstående ansøgningsskema.

Fonden modtager ansøgninger fra institutioner med ansøgningsfrist 15. marts 2024.

Fondens bestyrelse modtager ansøgninger, som behandles én gang årligt. Ansøgningerne skal forholde sig til Fondens formål, og oplyse hvilket af de fem formål ansøgningen retter sig mod. Fondens bestyrelse ønsker særligt at tilgodese projekter med et bredt og nyskabende perspektiv, som ikke alene handler om indkøb eller drift.

Ansøger skal udfylde ansøgningsskema herunder.


Fondens formål og vedtaegter


At støtte børn og unge i selvejende institutioner, 

At hjælpe selvejende institutioner, der under pasningen af børn og unge arbejder for udviklingen af deres almene færdigheder, 

At sikre udviklingen af selvejende institutioner på det administrative og pædagogiske område, gennem uddannelsestilbud til bestyrelser, ledere og personale, 

At oprette og administrere selvejende institutioner for børn og unge og 

At etablere gode fysiske rammer for børn og unge i selvejende institutioner og for organisationer, der arbejder for børn og unge i selvejende institutioner. Gode fysiske rammer til børn og unge i selvejende institutioner vil kunne etableres ved at fonden køber, lejer og istandsætter fast ejendom samt udlejer disse til selvejende institutioner for børn og unge og til deres paraplyorganisation.v


Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a