top

Bestyrelsen

Børneringens Fond

Torben Simony, formand

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2015

FA (Bachelor) Forretning/administration/økonomi, Merkonom

Solid kommunaløkonomisk erfaring som hhv. Økonomidirektør og økonomichef.

Kompetencer: solid økonomisk viden, erfaring med forandringsledelse, ledelse af politisk styrede virksomheder og af kontraktstyrede enheder.

Stor erfaring med forvaltning af ejendoms porteføljer, It- og digitaliseringsløsninger, samt projektstyring. Foregangsmand for etablering af samarbejder mellem det private og det offentlige.

Mange års erfaring med bestyrelses og rådsarbejde bl.a. som medlem af Børneringens hovedbestyrelse, formand for den selvejende institution Falkonergården, Kommunaldirektørforeningen i Danmark både som Landsformand og medlem af hovedbestyrelsen, formand for PRIMO Danmark (risikoledelse i kommuner og andre offentlige organisationers ledelsesgrundlag), bestyrelsesmedlem af European Federation of Local Government Chief Executives samt rådsmedlem af Det kommunale Digitaliseringsråd.

Claus Høegh-Guldberg, næstformand

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2020

Cand.jur., Diplom i ledelse, kaptajn af reserven

Chefkonsulent i Forsvarsministeriet og mangeårig indsigt i offentlig forvaltning og solid praktisk erfaring fra politiske miljøer såvel som forskellige operative organisationer i ind- og udland.

Kompetencer solid forvaltningsmæssig baggrund, ledelseserfaring, viden om og interesse for selvejende institutioner, erfaring med bestyrelsesarbejde bl.a. fra Børneringens Hovedbestyrelse og organisationen Folk & Sikkerhed.

Jan Friis-Andersen

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2018

Daglig leder af Børnehuset Rosenhøj. Har ledelseserfaring fra dagligvarebranchen. Medlem af Børneringens hovedbestyrelse. Tidligere formand for lokalafdelingen Frie børnehaver, udpeget af de selvejende i Hvidovre til talsmand for BUPL. Tidligere frivillig i Fodboldklub og kajak klub

Kompetencer solid viden om dagtilbud, pædagogisk arbejde og særligt vilkår for selveje og frivilligt arbejde.

Uddannet pædagog, samt Master i læring og uddannelse.

Jens Hessel

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2005

Cand. Jur. Advokat (H)

Selvstændig advokat hos Ret & Råd. Speciale i fonde, foreninger og fast ejendom. Medlem af Børneringens hovedbestyrelse.

Kompetencer solid viden om fonde, foreninger og fast ejendom, samt bestyrelsesarbejde.

Jan Engholt Sørensen

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2021

Datamatiker, med Diplom i It & Ledelse

Markedschef hos A-2 a/s. Formand for Børneringens Hovedbestyrelse.

Tilknyttet Børneringen siden 2011, og er i dag udpeget medlem af 2 institutionsbestyrelser; Forperson i Syvstjernen (Kbh) og menigt medlem i Solmarken (Frb).

Jeg er personligt meget optaget af at finde de gode løsninger, og har en holistisk tilgang til det meste i livet; jeg tiltales af visionen om ”det hele menneske”.

Kompetencer: Solid erfaring indenfor IT & digitalisering, samt Salg & markedsføring.

Ina Thorndahl

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2019

Cand.jur.

Adm. Direktør Børnehjælpsdagen, næstformand i ISOBROs bestyrelse, medlem af Børneringens hovedbestyrelse.

Kompetencer lang og solid erfaring indenfor udvikling af virksomheder, strategisk ledelse, jura indenfor fondsret og fast ejendom, økonomi på ledelsesniveau, køb/salg af ejendomme, samt finansiering af fast ejendom. Endvidere erfaring som boligretsdommer og huslejenævnsmedlem.

Hannibal Hink

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2022

Arkitekt, COO, byggeøkonom

Hannibal har stor viden om ejendomme, forvaltning og administration af ejendomme, samt interesse for selveje.