top

Bestyrelsen

Børneringens Fond

Kurt Brusgaard, formand

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2016

Kaptajn af reserven, maskiningeniør, samt HD i organisation og arbejdssociologi. Partner i Odgers Berndtson A/S med fokus på rekruttering til bestyrelses-, CEO- og CFO-poster. Tidligere adm. direktør for A.E. Schmidt A/S, konsulent i Lisberg Marketing A/S og direktørassistent i Spies-koncernen for Simon Spies. Samt bestyrelsesmedlem og formand for repræsentantskabet i Jyske Bank i gennem flere år. I dag bestyrelsesformand i Pointer A/S, bestyrelsesformand i Børneringen, samt honorær konsul for Trinidad og Tobago i Danmark.

Kompetencer erfaring med generel ledelse, særligt i den private sektor. Meget solid erfaring med rekruttering af ledere og bestyrelsesarbejde.

Jørgen Agergaard, næstformand

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2015

Cand. Agro.Lang erfaring fra den finansielle sektor, bl.a. som underdirektør for Nykredit Realkredit A/S. Formand for bestyrelsen for et par store danske erhvervsdrivende fonde.

Kompetencer indgående kendskab til vurdering og finansiering af ejendomme. Solid viden om bestyrelsesarbejde, særligt i erhvervsdrivende fonde.

Jan Friis-Andersen

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2018

Daglig leder af Børnehuset Rosenhøj. Har ledelseserfaring fra dagligvarebranchen. Medlem af Børneringens hovedbestyrelse. Tidligere formand for lokalafdelingen Frie børnehaver, udpeget af de selvejende i Hvidovre til talsmand for BUPL. Tidligere frivillig i Fodboldklub og kajak klub

Kompetencer solid viden om dagtilbud, pædagogisk arbejde og særligt vilkår for selveje og frivilligt arbejde.

Uddannet pædagog, samt Master i læring og uddannelse.

Jens Hessel

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2005

Cand. Jur. Advokat (H)

Selvstændig advokat hos Ret & Råd. Speciale i fonde, foreninger og fast ejendom. Medlem af Børneringens hovedbestyrelse.

Kompetencer solid viden om fonde, foreninger og fast ejendom, samt bestyrelsesarbejde.

Torben Simony

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2015

Merconom,

Solid kommunaløkonomisk erfaring som hhv. Økonomidirektør og økonomichef. Medlem af Børneringens hovedbestyrelse.

Kompetencer solid økonomisk viden, erfaring med forandringsledelse, ledelse af politisk styrede virksomheder og i kontraktstyrede enheder. Stor erfaring med IT- & digitaliseringsløsninger, samt projektstyring. Foregangsmand for etablering af samarbejder mellem det private og det offentlige.

Claus Høgeh-Guldberg

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2020

Cand. Jur., diplom i ledelse

Senior rådgiver, Forsvarsministeriet og mangeårig erfaring med bestyrelsesarbejde i selvejende dagtilbud.
Kompetencer solid juridisk baggrund, ledelseserfaring, viden om og interesse for selvejende institutioner, herunder særligt ifht. bestyrelsesarbejde.

Ina Thorndahl

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2019

Cand.jur.

Adm. Direktør Børnehjælpsdagen, næstformand i ISOBROs bestyrelse, medlem af Børneringens hovedbestyrelse.

Kompetencer lang og solid erfaring indenfor jura, økonomi på ledelsesniveau, køb/salg af ejendomme, samt finansiering af fast ejendom. Solid viden om strategi og udvikling i en selvejende non-profit sektor.

Jeg er stolt over at repræsentere Børneringen, fordi vi skal styrke selveje, mangfoldighed og de gode daginstitutioner.

Kurt Brusgaard, bestyrelsesformand