top

Bestyrelsen

Børneringens Fond

Torben Simony, formand

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2015

FA (Bachelor) Forretning/administration/økonomi, Merkonom

Solid kommunaløkonomisk erfaring som hhv. Økonomidirektør og økonomichef.

Kompetencer: solid økonomisk viden, erfaring med forandringsledelse, ledelse af politisk styrede virksomheder og af kontraktstyrede enheder.

Stor erfaring med forvaltning af ejendoms porteføljer, It- og digitaliseringsløsninger, samt projektstyring. Foregangsmand for etablering af samarbejder mellem det private og det offentlige.

Mange års erfaring med bestyrelses og rådsarbejde bl.a. som tidligere medlem af Børneringens hovedbestyrelse, formand for den selvejende institution Falkonergården, Kommunaldirektørforeningen i Danmark både som Landsformand og medlem af hovedbestyrelsen, formand for PRIMO Danmark (risikoledelse i kommuner og andre offentlige organisationers ledelsesgrundlag), bestyrelsesmedlem af European Federation of Local Government Chief Executives samt rådsmedlem af Det kommunale Digitaliseringsråd.

Claus Høegh-Guldberg, næstformand

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2020

Cand.jur., Diplom i ledelse, kaptajn af reserven

Public Affairs Director hos GRACE PA og tidligere chefkonsulent i Forsvarsministeriet med mangeårig indsigt i offentlig forvaltning og solid praktisk erfaring fra politiske miljøer såvel som forskellige operative organisationer i ind- og udland.

Kompetencer: Solid forvaltningsmæssig baggrund, ledelseserfaring, viden om og interesse for selvejende institutioner, erfaring med bestyrelsesarbejde bl.a. som medlem af Børneringens Hovedbestyrelse fra 2005-2013, samt i organisationen Folk & Sikkerhed.

Jan Friis-Andersen

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2018

Oprindeligt uddannet i dagligvarebranchen, med ledererfaring. Sendere uddannet pædagog, samt Master i læring og uddannelse. Efterfølgende erfaring som leder af Børnehuset Rosenhøj i Hvidovre.

Bestyrelseserfaring bl.a medlem af Børneringens Hovedbestyrelse 2018-2022. Tidligere formand for lokalafdelingen Frie børnehaver, udpeget af de selvejende institutioner i Hvidovre til talsmand for BUPL. Samt frivillig i Fodboldklub og kajak klub Kompetencer solid viden om dagtilbud, pædagogisk arbejde og særligt vilkår for selveje og frivilligt arbejde.

Jens Hessel

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2005

Cand. Jur. Advokat (H)

Selvstændig advokat hos Ret & Råd. Speciale i fonde, foreninger og fast ejendom. Medlem af Børneringens hovedbestyrelse.

Kompetencer solid viden om fonde, foreninger og fast ejendom, samt bestyrelsesarbejde.

Jan Engholt Sørensen

Datamatiker, Diplom i It & Ledelse

Forperson for Børneringens Hovedbestyrelse

Tilknyttet Børneringen siden 2011, og er i dag udpeget medlem af 1 institutionsbestyrelse; Forperson i Stjerneskibet Valde (Kbh).

Jeg tiltales af visionen om ”det hele menneske”, og har en holistisk tilgang til det meste i livet. Jeg ser daginstitutionernes arbejde som en væsentlig komponent i ”Det gode Børneliv”, og arbejder kontinuerligt for at forbedre vilkårene i dagtilbudssektoren – for børn, forældre og personale.

Kompetencer: Solid erfaring indenfor IT & digitalisering, og Salg & markedsføring.

Ina Thorndahl

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2019

Uddannet advokat efterfulgt af 26 år som adm.dir..

Kompetencer: lang og solid erfaring indenfor udvikling af virksomheder, strategisk ledelse, jura indenfor fondsret og drift af fast ejendom, økonomi på ledelsesniveau, køb/salg af ejendomme, samt finansiering af fast ejendom. Endvidere erfaring som boligretsdommer og huslejenævnsmedlem.

Hannibal Hink

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2022

Arkitekt, COO, byggeøkonom

Hannibal har stor viden om ejendomme, forvaltning og administration af ejendomme, samt interesse for selveje.