top

Bestyrelsen

Børneringens Fond

Kurt Brusgaard, formand

Formand for Fondens bestyrelse siden 2016

Maskiningeniør- HD i organisations-og arbejdssociologi, CBS. Reserveofficersudd.i Hæren, Kaptajn med rådighedtjeneste.

Partner& Founder af OdgersBerndtson A/S i de 4 nordiske lande. OB er en af verdens største Executive Search-firmaer med 65 kontorer i 25 lande. Medlem af gruppens internationale bestyrelse i flere år. Siden 1979 arbejdet med managementrådgivning og rekruttering på topniveauet i private og offentlige virksomheder. Tidligere med salg og marketing, samt i 5 år været adm dir for større industrivirksomhed.

Bestyrelseserfaring som formand og medlem i såvel børsnoterede som andre A/S. I 10 år bestyrelsesmedlem og Formand for Repræsentantskabet i Jyske Bank A/S.

Bestyrelsesformand for Børneringen.

Konsul for Trinidad & Tobago i Danmark.

Jørgen Agergaard, næstformand

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2015

Cand. Agro.Lang erfaring fra den finansielle sektor, bl.a. som underdirektør for Nykredit Realkredit A/S. Formand for bestyrelsen for et par store danske erhvervsdrivende fonde.

Kompetencer indgående kendskab til vurdering og finansiering af ejendomme. Solid viden om bestyrelsesarbejde, særligt i erhvervsdrivende fonde.

Jan Friis-Andersen

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2018

Daglig leder af Børnehuset Rosenhøj. Har ledelseserfaring fra dagligvarebranchen. Medlem af Børneringens hovedbestyrelse. Tidligere formand for lokalafdelingen Frie børnehaver, udpeget af de selvejende i Hvidovre til talsmand for BUPL. Tidligere frivillig i Fodboldklub og kajak klub

Kompetencer solid viden om dagtilbud, pædagogisk arbejde og særligt vilkår for selveje og frivilligt arbejde.

Uddannet pædagog, samt Master i læring og uddannelse.

Jens Hessel

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2005

Cand. Jur. Advokat (H)

Selvstændig advokat hos Ret & Råd. Speciale i fonde, foreninger og fast ejendom. Medlem af Børneringens hovedbestyrelse.

Kompetencer solid viden om fonde, foreninger og fast ejendom, samt bestyrelsesarbejde.

Torben Simony

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2015

FA (Bachelor) Forretning/administration/økonomi, Merconom

Solid kommunaløkonomisk erfaring som hhv. Økonomidirektør og økonomichef. Medlem af Børneringens hovedbestyrelse.

Kompetencer solid økonomisk viden, erfaring med forandringsledelse, ledelse af politisk styrede virksomheder og i kontraktstyrede enheder. Stor erfaring med IT- & digitaliseringsløsninger, samt projektstyring. Foregangsmand for etablering af samarbejder mellem det private og det offentlige.

Claus Høegh-Guldberg

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2020

Cand.jur., Diplom i ledelse, kaptajn af reserven

Chefkonsulent i Forsvarsministeriet og mangeårig indsigt i offentlig forvaltning og solid praktisk erfaring fra politiske miljøer såvel som forskellige operative organisationer i ind- og udland.

Kompetencer solid forvaltningsmæssig baggrund, ledelseserfaring, viden om og interesse for selvejende institutioner, erfaring med bestyrelsesarbejde bl.a. fra Børneringens Hovedbestyrelse og organisationen Folk & Sikkerhed.

Ina Thorndahl

Medlem af Fondens bestyrelse siden 2019

Cand.jur.

Adm. Direktør Børnehjælpsdagen, næstformand i ISOBROs bestyrelse, medlem af Børneringens hovedbestyrelse.

Kompetencer lang og solid erfaring indenfor udvikling af virksomheder, strategisk ledelse, jura, økonomi på ledelsesniveau, køb/salg af ejendomme, samt finansiering af fast ejendom.

Jeg er stolt over at repræsentere Børneringen, fordi vi skal styrke selveje, mangfoldighed og de gode daginstitutioner.

Kurt Brusgaard, bestyrelsesformand